MENU
Aula_close Layer 1
Logo Sophieskolen

Princip for arbejdsfordeling

Princip for arbejdets fordeling mellem Sophieskolens medarbejdere (lærere, pædagoger, øvrige medarbejdere og samarbejdspartnere)

Sophieskolen ønsker at sikre højst mulig læring og trivsel blandt eleverne samt at sikre et fagligt og socialt udviklende miljø for skolens medarbejdere.

Det tilstræbes:

  • at al fagopdelt undervisning varetages så vidt muligt af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i.
  • at medarbejderteams sammensættes, så det giver mulighed for optimal undervisning i tråd med skolens værdigrundlag. 
  • at der er en høj kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning, fx vejledningsfunktioner (læse-, matematik- og Læring, Kontakt og Trivsels-vejledere) og samarbejde med eksterne parter. 
     

I fordeling af arbejdsopgaver skal der så vidt muligt lægges vægt på vurdering af opgavens indhold og omfang, medarbejderens erfaring og kompetence samt årgangens sammensætning.

Vedtaget som princip på Skolebestyrelsesmødet lørdag d. 10-12-2016.

På bestyrelsens vegne:

Marianne S. Hansen
Formand