MENU
Aula_close Layer 1
Logo Sophieskolen

Princip for deltagelse i Musikskolen i undervisningstiden

 Princip for deltagelse i musikskolen – i skolens undervisningstid 

Sophieskolen ønsker at underbygge elevernes kreativitet og læring.

Det tilstræbes at give eleven tilpasset undervisning og/eller mulighed for fordybelse i stedet for klassens skemalagte undervisning.

Forældre og lærere kan opfordre til anden undervisning evt. i musikskolen. Dette kan gøres af hensyn til den enkelte elev og/eller af hensyn til klassens øvrige elever.

Al undervisning uden for klassens skemalagte undervisning skal godkendes af skolens ledelse.

Vedtaget som princip på Skolebestyrelsesmødet lørdag d. 10/12-2016.

På bestyrelsens vegne:

Marianne S. Hansen
Formand