MENU
Aula_close Layer 1
Logo Sophieskolen

Princip for elevaktiviter i skoletiden

 Princip for elevaktiviteter i skoletiden

Sophieskolens elever skal gennem deres skoleforløb tilbydes forskellige fælles arrangementer i skoletiden.

Disse arrangementer skal understøtte klassens/årgangens sociale liv, styrke fællesskabets sociale relationer, den enkeltes personlige udvikling og bidrage til en fælles social ansvarlighed.

Alle aktiviteter bygger på en faglig eller social refleksion omkring børns udvikling, læring, samt bidrager til individets kulturelle forståelse.

Vedtaget som princip på Skolebestyrelsesmødet lørdag d. 10/12-2016

På bestyrelsens vegne:

Marianne S. Hansen
Formand