MENU
Aula_close Layer 1
Logo Sophieskolen

Princip for enkelt elevers deltagelse i elitesport

Princip for enkelte elevers deltagelse i elitesport – i undervisningstiden

Sophieskolen ønsker at underbygge den enkelte elevs mulighed for at videreudvikle talent. Det tilstræbes at give elever mulighed for at videreudvikle deres elitefærdigheder.

Tilladelse til dette skal altid gives til den enkelte elev af skolens ledelse. Dette sker i samarbejde med forældre og sportsklubben.

Årsag til undervisningsfritagelse kan være træning, ekstra træning op til en betydelig konkurrence eller pga. transporttid i forbindelse med træning.

Vedtaget som princip på Skolebestyrelsesmødet lørdag d. 10/12-2016.

På bestyrelsens vegne:

Marianne S. Hansen
Formand