MENU
Aula_close Layer 1
Logo Sophieskolen

Princip for fællesaktiviteter i skoletiden

Princip for fælles aktiviteter i skoletiden

Sophieskolens elever skal gennem deres skoleforløb tilbydes forskellige fælles aktiviteter i skoletiden.
Disse skal understøtte klassens sociale liv, styrke fællesskabets sociale relationer, den enkeltes personlige udvikling og bidrage til en fælles social ansvarlighed.

Alle aktiviteter bygger på en faglig eller social refleksion omkring børns udvikling, læring samt bidrager til individets kulturelle forståelse.

Fælles aktiviteter afholdes med målet om, at eleverne skal have oplevelser, der kan sammenkæde den daglige undervisning med det omgivende samfund.

Formålet med fælles aktiviteter kan være:

  • at give eleverne en oplevelse, der bryder og supplerer den daglige undervisning
  • at styrke samværet på tværs af daglige undervisningsmønstre

 

Alle aktiviteter er obligatoriske.

Lommepenge kan aftales, når aktiviteten afholdes i det offentligt rum.

Forældre opfordres til gode ideer og hjælp.

Vedtaget som princip på Skolebestyrelsesmødet lørdag d. 10/12-2016.

På bestyrelsens vegne:

Marianne S. Hansen
Formand