MENU
Aula_close Layer 1
Logo Sophieskolen

Princip for Sophieskolens SFO

Princip for Sophieskolens SFO

Sophieskolens SFO skal være et godt sted for Sophieskolens børn at være. Det skal være et sted, hvor alle kan udvikle deres kompetencer optimalt. Et sted, hvor børnene bliver mødt af nærværende og anerkendende voksne, som giver dem et bredt udvalg af spændende aktiviteter. I Sophieskolens SFO er børnene en del af et forpligtende fællesskab, hvor vi ser børnenes forskelligheder som en styrke.

Det tilstræbes:

  • at børnene bliver tilbudt et bredt udvalg af forskellige aktiviteter hver dag, som tilgodeser det enkelte barns behov
  • at børnene har mulighed for bevægelse – både ude og inde
  • at personalet i SFO sikrer en tydelig og forudsigelig struktur, for at gøre dagen så
    overskuelig og genkendelig som muligt for børnene
  • at børnene har mulighed for ”fri leg” og ikke voksenstyrede aktiviteter
  •  at forældre og personale samarbejder for at tilgodese børnenes trivsel og
    udvikling bedst muligt.

 

Sophieskolens SFO kan opkræve brugerbetaling ved særlige arrangementer.

Medarbejderne i SFO er kontaktpersoner for de forskellige årgange, og deltager i skole/hjemsamtaler og forældremøder.

Vedtaget som princip på Skolebestyrelsesmødet mandag den 13. april 2015.

På bestyrelsens vegne:

Marianne S. Hansen
Formand