MENU
Aula_close Layer 1
Logo Sophieskolen

Principper for skole-hjem samarbejdet

Princip for skole-hjem samarbejdet

Sophieskolen ønsker at skabe gode rammer for elevernes trivsel og faglige udvikling.
En af forudsætningerne for, at det kan lykkes, er et godt og konstruktivt skole/hjem samarbejde.
Vi ønsker et samarbejde, som bygger på en åben og tillidsfuld dialog omkring eleven.

Sophieskolen ønsker øget fokus på brugen af intra i kontakten mellem skole og hjem.

Det tilstræbes derfor:

 • at der afholdes et fælles forældremøde på årgangen
 • at der afholdes minimum 1 årlig skole – hjem samtaler med det personale, som er tilknyttet klassen/årgangen
 • Såfremt der ikke afholdes 2 skole – hjem samtaler, forventes det at personalet på den enkelte årgang inviterer til et cafearrangement eller lignende, hvor forældre har mulighed for at møde personalet omkring det enkelte barn.
 • at der afholdes, det nødvendige antal møder ang. enkelte elever, hvis der opstår behov for dette
   

Kommunikation

 • foregår via vores intra løsning
 • hvis skolen oplever uregelmæssigheder i adfærd – fravær – ”svigt at aftaler” kontaktes hjemmet 

 

Lektier

 • elevernes studietid skal danne grundlag for faglig fordybelse eller støtte i løsningen af hjemmeopgaver.
 • lektier og hjemmearbejde aftales på de forskellige årgange
 • intra bør, når det giver mening, bruges til at få opgaver og aflevere disse.

 

Fravær

 • Efter sygdomsperioden gives kontaktlæreren skriftlig besked via intra eller kontaktbog
 • ved ønske om en dags fravær gives kontaktlæreren besked
 • ved fri mere end en dag uden for skolens feriekalender, kontaktes skolens leder via mail
 • ved sygdom er det ønskværdigt, at forældre giver besked den pågældende morgen til kontaktlærer via intra

 

Vi ønsker en skole med høj trivsel og maksimal faglig udfordring for eleverne, det skabes kun i et anerkendende fællesskab, hvor hjemmet og skolen arbejder tæt sammen om at løfte og understøtte de enkelte elever samt hele fællesskabet.

Vedtaget som princip på Skolebestyrelsesmødet lørdag d. 10/12-2016.

På bestyrelsens vegne:

Marianne S. Hansen
Formand