Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Sophieskolen
Mobil menu

SFO

Sophieskolens SFO vægter mangfoldigheden højt.
Vi arbejder ud fra et menneskesyn og en filosofi om, at der skal være plads og rum til det enkelte menneske i SFO’ens hverdag.
Vi skaber et rum, hvor der er mulighed for at danne og indgå i mange fællesskaber og mulige venskaber.
Vi er bevidste om, at hvert enkelt barn bliver set og hørt hver eneste dag.
Vi styrker fællesskaber på tværs af alderstrin og udvikler børnenes personlige og sociale kompetencer.

Vi tilbyder alsidige aktiviteter, som tilgodeser det enkelte barn.
Vi bestræber os på, at tilbyde såvel fysiske- som kreative- og fordybelsesaktiviteter, hvor børnene kan udforske og styrke deres praktiske kompetencer og de kan opleve, at de lykkes.

Samtidig motiveres og styrkes børnene til selvstændighed, livsduelighed, ansvarsbevidsthed og at respektere andre.

Vi er bevidste om, at det enkelte barn tager vare for egen frie tid, og læres at tage medansvar.

Vi har et tæt samarbejde imellem pædagoger og lærere, som giver indsigt i og en tryghed for det enkelte barn i både lærings- og fritidsmiljøet.

SFO vægter et tæt forældresamarbejde.