Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Sophieskolen
Mobil menu

Skolens værdigrundlag

Grundlæggende ønsker vi at skabe en skole:

Hvor alle har lyst til at møde ind hver dag

Hvor alle har lyst til at være med

Hvor alle vores børn har ret til, at være en del af fællesskabet

Sophieskolens værdier er:

Åbenhed

For Sophieskolen betyder åbenhed, at vi fremmer tydelighed, forståelse og tryghed. At vi kan og tør udtrykke os fordomsfrit med respekt for, at vores omgivelser er nysgerrige over for de ting, vi bidrager med til fællesskabet. Åbenhed skaber dialog, som bygger på tillid og gensidig respekt, og dermed fremmer muligheden for at håndtere situationer, der er sårbare for den enkelte. Åbenhed for Sophieskolen betyder, at vi møder det nye og kendte med åbent sind, og at forskellighed ses som en styrke for det brede fællesskab.

Tillid

Tillid er et udgangspunkt for alle de relationer vi indgår i. På Sophieskolen møder vi mennesker med udgangspunkt i, at vi kan have tillid til hinanden. Vi har tillid til, at alle børn og voksne i og omkring Sophieskolen gør deres bedste, tager ansvar og bidrager til godt samarbejde, uanset hvilken rolle man har som bruger eller ansat. På Sophieskolen har vi tillid til, at det vi byder ind med vil blive modtaget med nysgerrighed og interesse.

Fællesskab

For Sophieskolen betyder fællesskab, at de børn, som bor i vores skoledistrikt, har retten til at gå hos os. Fællesskab betyder nysgerrighed og interesse over for det, som er ukendt, og at alle i fællesskabet tager ansvar for hinanden. Sophieskolen søger at skabe fællesskaber med udgangspunkt i individet, således at alle profiterer udviklingsmæssigt, socialt og fagligt. Vi har forventninger til hinanden.

Faglighed

På Sophieskolen ønsker vi, at fagligheden højner det enkelte barns evner og kundskaber. Vi ønsker, at vores brugere oplever Sophieskolen som en dynamisk skole, der anvender evidensbaseret og digitaliserede undervisningsmidler, der fremmer det enkelte barns læring. Vi ønsker at skabe fleksible fællesskaber, der skaber grundlag for alle børn udvikler sig bedste muligt.

Kreativitet

Sophieskolen er eksperimenterende og innovativ. Vi ønsker at se muligheder i det ukendte, udfordre rammer og hinanden. På Sophieskolen skal vi hele tiden bevæge os i nye retninger og søge nye muligheder. Vi skal stille nye spørgsmål ud fra nye perspektiver, gå på opdagelse i samspil med vores omgivelser og vores nærmiljø.

Læring

Læring er en livslang proces, som vi på Sophieskolen ønsker at understøtte. Vi ønsker at skabe de rette forudsætninger for, at alle vores elever opnår mulighed for at være en del af et meningsfuldt og udbytterigt læringsmiljø. Vi ønsker at skabe læring på baggrund af evidens og egne evalueringer af, hvilke rammer, der skaber god læring. Vi ønsker at udfordre de traditionelle måder at tænke skole og læringsbegreber på.