MENU
Aula_close Layer 1
Logo Sophieskolen

Skolens profil

Velkommen til Sophieskolen

Og velkommen til et nyt kapitel i dit barns liv.

Om du skal starte dit barn op i 0. klasse eller flytte dit barn til en af de andre årgange, er skolevalget af afgørende betydning for, at det skal lykkes.

En skole er fyldt med et utal af daglige møder, som alle er medvirkende til at skabe balance mellem læring / udvikling og trivsel.

Vi er en stor skole, som er afdelingsopdelt.
Et rigtig godt udgangspunkt for en tryg skoledag. Tre ”små” skoler i en stor skole (0-5 klasse, 6-9 klasse samt et 10. klassecenter). Skolen er befolket af ca. 820 elever og ca. 90 voksne.  Det, som fysik ”binder” skolen sammen, er vores fællesområder og fagområder.

Vi har også en stor velfungerende kantine, hvor der arbejder 12-14 voksne – Skovkøkkenet er en del af den sociale virksomhed og en del af det rummelige arbejdsmarked.

Alt, hvad vi foretager os bygger på vores 5 værdier, som er: Tillid, åbenhed, fællesskab, kreativitet og læring.

Som skole er vi optaget af, at vi i samarbejde med forældrene og eleverne skaber de bedste rammer for at eleverne udvikler sig til hele mennesker.

For at understøtte det, har vi sat forskellige projekter i gang, som i overskrifter hedder: ”flerstrengede fællesskaber, DGI-profilskole, talentudvikling, EFA som er et internationalt samarbejde”.

Sophieskolen har stor fokus på at udfordre eleverne fagligt, så de bliver så dygtige de kan, men det virker kun, hvis der samtid er stor fokus på trivslen.   

Trivsel

Vi tolererer ikke mobning på Sophieskolen, og vi er derfor meget opmærksomme på problematikken. Vi har en tydelig handleplan, der sikrer god håndtering af problematikken. Sophieskolens antimobbestrategi revideres årligt af Skolebestyrelsen.Sophieskolen har besluttet at have stor fokus på trivslen både i grupper og for hver enkelt elev. Vi giver eleverne værktøjer, som de kan bruge til at få ro i både hoved og sind, så der bliver plads til den faglige indlæring

I skoleåret 2017/ 2018 blev det derfor besluttet at ansætte Charlotte Ruder Fornitz som trivselscoach på skolen. Trivselscoachen tilbyder bl.a.:

  • Mulighed for omsorgsgrupper
  • Samtaler, både individuelle og grupper
  • Trivselsfremmende aktiviteter i årgange/klasser
  • Skole-fe-ordning, hvor der er øje for de elever, som ikke trives og har brug for ekstra opmærksomhed og omsorg

Forældrene orienteres altid og skal give samtykke til, at Charlotte indleder et samtaleforløb med en elev.

SFO

Vores SFO giver eleverne et sjovt og udfordrende tilbud i trygge rammer. I SFO udvikler og afprøver børnene deres sociale evner. Børnene har mulighed for at vælge en bred vifte af inden- og udendørs aktiviteter til hver eneste dag. Vi laver masser af sociale arrangementer, og en gang om måneden har vi et aftenarrangement for både børn og forældre.

Denne korte intro kan kun opfattes appetizer – kom og besøg os på skolen i stedet.