MENU
Aula_close Layer 1
Logo Sophieskolen

Mål og indhold - SFO

Hvordan medvirker SFO til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

Sophieskolens SFO er en del af Sophieskolens samlede virksomhed og arbejder efter folkeskolelovens vejledning om SFO.

På Sophieskolen arbejder vi ud fra 6 værdiord:

  • Åbenhed
  • Tillid
  • Fællesskab
  • Faglighed
  • Læring
  • Kreativitet

Sophieskolens SFO skal være et godt sted for Sophieskolens børn at være. Det skal være et sted, hvor de kan udvikle alle deres kompetencer optimalt. Et sted, hvor børnene bliver mødt at nærværende og anerkendende voksne, som giver dem et bredt udvalg af spændende aktiviteter. I Sophieskolens SFO er børnene del af et forpligtende fællesskab, hvor vi ser børnenes forskelligheder som en styrke.

 

Mål for samspillet mellem SFOéns aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem.

Sophieskolens SFO er en del af Sophieskolen – og lærere og pædagoger samarbejder om skolens børn.

SFO medarbejderne er kontaktpersoner for en klasse, som sammen med kontaktlæreren har planlagte møder, hvor børnene og klassens trivsel er på dagsordenen.

SFO kontaktpersonen er med til skole/hjem samtaler i 0. – 3. årgang og forældremøder.

SFO pædagogerne har timer i undervisningen – nogle som nr. to voksen (flextimer) og andre med eneansvaret i klassen.

 

På hvilken måde sikrer de daglige rutiner tryghed og daglig kontakt til de enkelte børn i SFO´en.

Sophieskolens SFO gør meget for at skabe trygge omgivelser for børnene.  Vi vægter genkendelighed og rutiner. Medarbejderne har faste åbnevagter hver uge – og hver medarbejder er kontaktperson for en klasse, som de modtager, når børnene kommer som Forårsbørn – og følger dem indtil de starter i 5. klasse. 

 

Vi arbejder med ”åben plan” – og har aktiviteter forskellige steder på skolen.

Vi ved har et hjerterum. Det er et sanse og fordybelses-rum, hvor der er tid til nærvær. Hjerterummet er skabt som et sted, hvor man kan finde ro, tid til sig selv og fordybelse. Der vil altid være en voksen i rummet, så der er mulighed for en nærværende snak.

Rummet er indrettet med små huler, aktivitetsborde og et madrashjørne. Der er mulighed for at låne en MP3 afspiller og lytte til forskellige historier.

Rummet er et ”stillerum” med lav rolig musik i baggrunden. Stemmerne skal være ”lave” (afdæmpede) så man hele tiden kan høre musikken. Døren er altid lukket og man kan se at rummet er åbent når der ligger et hjerte foran døren. Både børn og voksne bedes banke på døren og børnene skal spørge om der er plads inden man begynder at udforske rummet. Det er vigtigt at alle respekterer stilheden når man kommer ind.

 I ”Mini-legoland”  har vi al vores lego og andet strukturlegetøj. I Mini-legoland har børnene mulighed for at fordybe sig i legen, bruge fantasien og udvikle deres finmotorik. 

Vi har en fast dagsrytme som børnene kender.

SFO åbner kl. 14.00.

Ugeprogrammet ser ud som følger:

Mandag: Bål
Tirsdag: Elektronik/ stikbold i hallen
Onsdag: Hal
Torsdag: Kreativitet
Fredag: Disko

Som et nyt tiltag, har vi i år en aktivitet, vi kalder ”elektronik”. Vi har besluttet at indkøbe nogle Spehero – og lidt flere i-pads, så børnene kan stifte bekendtskab, med andre måder at benytte den digitale verden på.

Der er åbent i hjerterummet mandag – onsdag og fredag, og i minilegoland er åbent mandag og torsdag.

 

På hvilken måde inddrages krop, bevægelse og sundhed i SFO’ens hverdag.

Vi har fokus på ovenstående temaer via den overordnede hverdagsstruktur, samt i de mere specifikke aktiviteter.

Morgenmad:

Her bliver der serveret rugbrød med ost og hjemmelavet marmelade, havregryn, rosiner, nødder og fedtfattigt mælk samt havregrød. Vi mener, at det er vigtigt, at kunne tilbyde børnene et fyldigt og nærende morgenmåltid.

Ude-aktiviteter:

Vi har hver dag aktiviteter ude.

Mulighederne er dels fri leg, hvor børnene har mulighed for at køre på mooncars/cykle, sjippe, klatre i træer, gynge, mm. Herudover er der en voksenstyret aktivitet (så som hockey, fodbold, stikbold mm.)  

Hallen:

Hver dag har vi mulighed for at bruge hallen.

Vores haltider bliver brugt til dagligdags aktiviteter som diverse boldspil, fri leg med redskaber, fangelege mm. Derudover gør vi også brug af hallen til større og mindre forløb som er tilegnede bestemte målgrupper og som har et klart defineret pædagogisk formål. Dette kan bl.a. være forløb som træning til fodboldstævner, ”slåskulturer”, træning til brydestævne, Zumba, bordtennis, mm.

Frugtcafé:

Børnene har mulighed for at spise deres frugt/eftermiddagsmad i frugtcaféen i multirummet. Der er en voksen, som kan hjælpe børnene.

I pavillonen er der hver dag samling kl. 15, hvor der serveres te og boller, og hvor der er mulighed for at snakke sundhed, og trivsel.

 

Hvilke overvejelser ligger til grund for balancen mellem voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter.

Vi bestræber os på at tilgodese, at børnene er forskellige og har forskellige behov for, hvilke typer leg/aktivitet de ønsker at deltage i.

Lærerne krydser børnene ind i den sidste time – og fortæller dem, hvilke aktiviteter der er i SFO den pågældende dag.

Børnene vælger så selv hvad de ønsker at deltage i.

 Vi er åbne for dialog mht. børnenes ideer til aktiviteter. Vi er lydhøre overfor når børnene kommer med specielle ønsker.

Vi arbejder bevidst med at vi hver dag tilbyder forskellige aktiviteter til:

Aldersgrupper

Piger/drenge

Stille / vild

Inde /ude

Vi har valgt at indrette SFO’s lokaler sådan, at der er små legeområder, hvor børnene kan fordybe sig i leg, hvis de ikke ønsker at deltage i en planlagt aktivitet!

Størstedelen af aktiviteterne er planlagt sådan, at børnene selv kan bestemme, om de vil deltage. Der er få ”skal” aktiviteter, fælles arrangementer for hele huset, udvalgte udflugter/ture ud af huset. To gange om året afholder vi ”rekorddage”, hvor hele huset prøver at slå rekorder fra Børnenes rekordbog. Sophieskolens SFO er regionskontor for Børnenes rekordbog – hvilket indebærer, at vi kan tage ud og registrere rekorder på hele Lolland/Falster.

Vi er procesorienterede. Det giver sig i udtryk i, at børnene selv har indflydelse på processen, samt det endelige mål for det færdige produkt.

Aktiviteterne er nogle gange aldersbestemte, men oftest for alle aldre og køn. Derved inspirerer og hjælper de ældre børn de yngre. 

Vi har hver måned et aftenarrangement, hvor børnene kan være med til forskellige aktiviteter mellem kl. 17 og 19. Vi laver mad sammen med børnene og arrangementerne har forskellige emner. (f.eks. Halloween, karneval, Uno-aften mm. Se årshjul)

 

Hvad gør SFO for at sikre at børnene har indflydelse på aktivitetsudbud og egen hverdag?

I SFO har børnene mulighed for at vælge mellem de forskellige aktiviteter i hverdagen, hvor der til hver aktivitet er tilknyttet en voksen. Aktiviteterne er af forskellig art. Således prøver vi at tilgodese børnenes forskellighed og give dem valgmuligheder. De har også mulighed for at vælge forskellige aktiviteter, der ikke er voksenstyrede.

Vi lytter til børnenes impulsive forslag til aktiviteter. Dette tilgodeses, hvis det kan lade sig gøre i forhold til normering og økonomiske grænser.

 

Hvordan sikrer SFO sammenhæng til dagtilbud.

Sophieskolens SFO modtager børn fra de fleste børnehaver i Nykøbing, hvilket gør det svært at have et tæt samarbejde med alle.

Vi har valgt at udvikle samarbejdet med Børnehuset Kaninbjerget og Børnehuset Firkløveren.

Vi har sammen med dem og Nykøbing Katedralskole været med i netværk i Ny Nordisk skole – og har planlagt ”job-swop” mellem SFO pædagoger og pædagoger i de to børnehaver. De to børnehaver bliver inviteret til at være med til vores ”rekorddage” – og til at overvære generalprøven på vores MGP-show.

Det team som skal modtage forårsbørnene tager på besøg i de to børnehaver og bliver orienteret om deres lærerplaner, så vi ved, hvad der er arbejdet med, inden børnene kommer i SFO 1. april.

Vi har igangsat en proces omkring tidlig sproglig indsats – og læsning. Skolens læsevejleder gennemgår i januar/februar de sprogvurderinger, der er lavet i børnehaverne, og laver handleplaner, så SFO personalet kan arbejde målrettet med børnenes sprog i de måneder de går i forårsSFO.

I 2016 holder vi et fælles kursus i ”dialogisk læsning”.

 

På hvilken måde arbejdes der i ForårsSFO – herunder hvordan sikres en sammenhæng til dagtilbuddets pædagogiske lærerplaner.

Der arbejdes på at skabe tryghed, genkendelighed og overskuelighed i hverdagen. Vi finder aktiviteter der fremmer børnenes socialisering og hjælper dem til at skabe positive sociale relationer. Børnene skal hjælpes i overgangen fra børnehaven – og skal lære de ting der kræves når man skal være skolebarn – f.eks. at sidde ned i længere tid, vente på tur, løse opgaver, lytte til beskeder og til andre,

Der er 4 voksne tilknyttet forårsgruppen.

 Der aftales besøg i alle de børnehaver vi modtager børn fra og kontaktpersonerne tager på besøg og møder børnene i børnehaven, og får overlevering af børnehavens personale. Besøgene gør, at der tidligt skabes en relation mellem børn og voksne.

 

På hvilken måde yder SFO en målrettet indsats mht. børn med særlige behov.

På Sophieskolen har alle børn ret til at være en del af et fællesskab.

For at skabe helhed og struktur for de børn der har særlige behov, har skolen det vi kalder ”Flexbasen”, som er en lille enhed i den samlede almene skole/SFO.

2 af pædagogerne i Flexbasen er tilknyttet både skole og SFO.

Der planlægges og arbejdes ud fra en let genkendelig struktur, for at give børnene med særlige behov en tryg og forudsigelig hverdag.

Børnene inkluderes i den almene SFO ud fra det enkelte barns forudsætninger og behov.

Der udarbejdes elevplaner i SFO-regi, som vedlægges skolens H/U-plan.

Der arbejdes på at børnene får et tilhørsforhold til både børn og voksne i SFO i det omfang det enkelte barn kan magte og på at de kan være med til de forskellige aktiviteter der foregår i huset.

Der er et tæt forældresamarbejde, og der holdes statusmøder og trivselsmøder/ netværksmøder ud fra det enkelte barn og families behov.​​​​​​​